Logisal Salaris nieuws oktober 2010

CAO 13 oktober 2010

Bloemendetailhandel: 1 oktober 2010 1.4% salarisverhoging

Glastuinbouw: 1 oktober 2010 1% salarisverhoging

Recreatie: 1 oktober 1% salarisverhoging

Slagersbedrijf: 1 oktober 1.5% salarisverhoging

Technische Groothandel: 1 oktober 0,75% salarisverhoging

Timmerfabrieken: eenmalige uitkering in oktober van 0,45% indien geen crisis-bestrijdingsdag is gebruikt/ingepland

 

 

Eigen bijdrage auto

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak in een slepende rechtzaak waarbij uiteindelijk de Rechtbank en Het Gerechtshof in het gelijk zijn gesteld:

Een bijdrage van de werknemer voor een duurdere auto (de zgn bovennormbijdrage) mocht niet afgetrokken worden van de bijtelling.

Volgens de letter van de wet is een eigen bijdrage alleen aftrekbaar als die betrekking heeft op privédoeleinden.

In het leasereglement stond namelijk dat de werknemer altijd een eventuele bovennormbijdrage verschuldigd was, ook als de auto niet privé gebruikt werd.

De Hoge Raad was het met de lagere rechters eens dat de bovennormbijdrage voor zakelijk gebruik gold en daardoor niet aftrekbaar was.

Het blijkt dus erg belangrijk te zijn hoe in een leasereglement is vastgelegd waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald door de werknemer.

 

 

Controle VAR

Bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR kunnen ondernemers sinds kort de echtheid van VAR-verklaringen met één telefoontje verifiëren. De belastingdienst meldt op de website dat ondernemers tijdens kantooruren rechtstreeks kunnen bellen met telefoonnummer 088-15 11 000 om te controleren of een Verklaring arbeidsrelatie authentiek is. Om tegemoet te komen aan vragen uit het bedrijfsleven is het telefoonnummer opengesteld.

 

 

Verhoging strafheffing

De overheid wil graag dat werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd blijven werken.

Om te voorkomen dat werkgevers via een achterdeur alsnog werknemers vervroegd met pensioen sturen is de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) in het leven geroepen. Deze regeling ontmoedigt het ontslaan van oudere werknemers en het meegeven van een eenmalige of periodieke ontslagvergoeding om de periode tot aan hun pensioen te overbruggen. Zo’n ontslagvergoeding is dan niet alleen belast voor de normale loonheffingen, maar er wordt ook een extra boeteheffing opgelegd voor de werkgever. Deze boeteheffing is nu 26% en die wordt per 1 januari 2011 52%.

 

 

Bijeenkomsten Intermediairs

Van 16 november tot en met 16 december 2010 organiseert de Belastingdienst door het hele land tien informatiebijeenkomsten voor fiscaal intermediairs.

U kunt zich aanmelden via www.belastingdienst.nl onder Actueel voor belastingconsulenten. U kunt daar niet alleen terecht voor Loonbelasting maar ook voor Inkomstenbelasting, de ZZP-er en invordering.

 

 

KBR 2011

Inmiddels is bekend dat de Kleine Banen Regeling in 2011 blijft. Op onze site onder Nieuws > Actueel vindt u de complete uitleg van de regeling inclusief de grenzen (nu nog van 2010). Door de regeling wordt het interessant om jongeren aan te nemen. Het kan wel 15% in de kosten schelen en dat is best veel.

 

 

ID uitzendkrachten buitenland

Als u uitzendkrachten betrekt uit het buitenland en wel Europa dan hoeft u binnenkort geen kopie identificatiebewijs (die u van het uitzendbureau hoort te krijgen) te bewaren. Ook de controle van dit ID met het origineel vervalt. Deze lastenverlichting vloeit voort uit een onderzoek van de Werkgroep Identificatie van september 2010. Ook de plicht om deze kopieen 5 jaar te bewaren vervalt.

 

 

Auto van de zaak controles

De fiscus heeft aangekondigd geautomatiseerd te controleren op de verwerking van de auto van de zaak in de salarisadministratie. 

Met name als geen bijtelling wordt toegepast dient hiervoor een reden opgegeven te worden. Dat vindt u in LogiSal bij Werknemer tab Fiscaal subtab Fiscale vragen. Mocht de geautomatiseerde controle niet sluiten dan komt de fiscus een bezoekje afleggen. Controleer daarom uw administratie op dit punt.

 

 

Bijzondere tabel

De toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen kan tot een hoger heffingspercentage leiden dan het percentage dat past bij het loon over het lopende jaar. Bijvoorbeeld als vorig jaar heel veel verdiend is. De werknemer kan dan de inspecteur verzoeken een lager heffingspercentage vast te stellen dan de tabel voor bijzondere beloningen aanwijst. De inspecteur machtigt daarop de werkgever de onder de tabel voor bijzondere beloningen vallende loonbestanddelen te belasten naar dat lagere heffingspercentage.  Hiervoor dient de werknemer bij zijn/haar verzoek een berekening te overleggen waaruit blijkt dat door de te hoge heffing over de bijzondere beloningen de in te houden loonheffing de vermoedelijk verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen met 10% of meer, maar in ieder geval met ten minste € 227 zal overtreffen indien een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen zou worden opgelegd. Bij die berekening mogen alle typische loonheffing-posten betrokken worden, dus bijvoorbeeld geen rente eigen huis.

bron: Logisal Salarissoftware

 

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *