Diakonessenhuis Utrecht wordt opleidingsziekenhuis van de toekomst

Injecties gevenurinekatheter of maagsonde aanleggen, het toedienen van geneesmiddelen via een ader, bloedafname of bloed toedienen – het zijn stuk voor stuk zogenaamde voorbehouden handelingen. Handelingen die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Zulke vaardigheden moet je oefenen én regelmatig bijhouden. Dat kan in de praktijk, maar voor alle verpleegkundigen van het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn sinds kort ook via E-learning. Het Diakonessenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in de regio Utrecht dat voor de training van voorbehouden handelingen in zijn geheel over is gegaan op E-learning van CampusMed, de Health Academy van Noordhoff uitgevers.

Blended Learning
Alle verpleegkundigen van het Diakonessenhuis kunnen vanaf maart 2010 deelnemen aan de E-learning modules voorbehouden handelingen. Ieder in zijn eigen tempo, interactief, op een moment dat goed uitkomt, thuis of op het werk via een speciale website. De ‘oude’ leermethode op papier is daarmee in een keer van de baan. In het Diakonessenhuis is vanaf nu sprake van ‘blended learning’, ofwel een combinatie van online leren en contactonderwijs.

Leermanagementsysteem

De E-learning modules zijn gekoppeld aan een zogenaamd leermanagementsysteem. Dit betekent dat de kennis en kunde van iedere deelnemende verpleegkundige op elk gewenst moment getoetst kunnen worden. Door de verpleegkundige zelf, maar ook door het teamhoofd van de afdeling waar zij werkt. De afdeling opleidingen van het ziekenhuis kan de resultaten monitoren en zo nodig de leermethodiek bijsturen. Iedere verpleegkundige moet vanaf nu eens in de drie jaar aantonen dat zij bevoegd is om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. Met het E-learning systeem kan het ziekenhuis dit efficiënt en inzichtelijk organiseren.

Toekomst

Blended learning is een volgende stap in het digitaliseren van arbeidsprocessen en persoonsontwikkeling. Deze manier van educatie zal het Diakonessenhuis verder uitbouwen, synchroon aan de ontwikkelingen die de zorg kenmerken. De invoering van E-learning is daarmee ook een stap op weg naar het teaching & learning hospital dat het Diakonessenhuis wil zijn. Theorie en praktijk, leren en werken, vloeien in elkaar over – zodat verpleegkundigen een effectief en positief leerklimaat ervaren. Het Diakonessenhuis heeft met de ziekenhuisbrede invoering van E-learning een blijvende cultuurverandering in het leren bewerkstelligd.

Previous Article
Next Article