Eenduidige loonaangifte

Eenduidige loonaangifte

Vanaf 2011 zal de loonaangifte vervangen worden door de eenduidige loonaangifte.

Kern van de wjiziging is dat geen correctieberichten meer meegenomen kunnen worden. Financiele wijzigingen worden steeds meegenomen in het eerstvolgende aangiftetijdvak.

Wijzigingen in de polisadministratie moeten, zonodig, wel met terugwerkende kracht opgegeven worden, waardoor de eenduidige loonaangifte er qua gemak niet echt op vooruit gaat.

Ook raakt de relatie tussen eenduidige loonaangifte en de cijfers van een tijdvak (periode) zoek in de loop van het jaar. Enigszins vergelijkbaar met de VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen waarmee de sociale premies worden berekend). Slechts de optelsom van alle loonaangiften kan straks worden vergeleken met de cumulatieve loonstaat. Dit is natuurlijk wel even een werkje een daarom zijn wij van mening dat de administratieve lasten niet afnemen maar juist toenemen (zoals zo vaak).

Administratieve lastenverlichting is hier overigens niet het doel. Met name de polisadministratie kan niet overweg met de grote aantallen correcties die in de huidige loonaangiften meekomen. De zaak is vastgelopen.

Gelukkig blijft LogiSal zo flexibel als u van ons gewend bent. Alle wijzigingen worden door het programma op de juiste manier in de eenduidige loonaangifte verwerkt. U heeft er geen omkijken naar.

Bron:  logisal.nl

Previous Article
Next Article