Wijziging wettelijke huwelijksvermogensrecht per 2018

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Ben je getrouwd na 1 januari 2018 en je hebt geen huwelijkse voorwaarden gemaakt, dan geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Je trouwt namelijk nog steeds in gemeenschap van goederen, maar in tegenstelling tot eerder gaan nu niet alle goederen en schulden mee in de gemeenschap.

Het oude huwelijksvermogensrecht.

Voorheen was het namelijk zo dat alle goederen en schulden die je voor het huwelijk had, in de gemeenschap van goederen vallen zodra je trouwt zonder huwelijkse voorwaarden. Dit kon natuurlijk behoorlijke problemen opleveren op het moment dat je gaat scheiden of in geval van overlijden. Overigens was deze wettelijke regeling dan ook erg ouderwets en aan vernieuwing toe.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Op basis van de nieuwe wettelijke regelgeving blijven alle goederen en schulden die jullie voor het huwelijk zelf hadden buiten de gemeenschap, dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen. Alles wat je tijdens het huwelijk samen aangaat valt uiteraard wel binnen de gemeenschap.

Het is natuurlijk wel belangrijk om eea goed vast te leggen. Mocht je later toch in een echtscheiding situatie terecht komen dan is het natuurlijk wel van belang dat je duidelijk hebt wat wel en wat niet binnen de gemeenschap van goederen valt. Als je dit niet kan aantonen dan valt het alsnog binnen de gemeenschap.

Lees meer op bron: https://www.bestehypotheek.nl/huwelijksvermogensrecht-per-2018/

Previous Article
Next Article