Vergelijking warmgewalste damwand en koudgevormde damwand

Tezamen met de firma Tauw heeft de firma Gooimeer een artikel geschreven over het verschil tussen warmgewalste damwand en koudgevormde damwand. Dit artikel is geplaatst in het december nummer van Land + Water. In dit artikel zijn de verschillen tussen de beide type damwand nader bestudeerd. Warmgewalste damwand en koudgevormde damwand kunnen namelijk niet altijd één op één met elkaar vergeleken worden. Te vaak wordt de vergelijking alleen op basis van sterkte / gewicht gemaakt en wordt er niet gekeken naar de gevolgen op lange termijn.

damwandDe wijze van fabricatie is bij warmgewalste en koudgevormde profielen totaal verschillend. Waar bij warmgewalste damwand het materiaal eerst verwarmd wordt, voordat het in zijn damwandvorm wordt gewalst, wordt bij koudgevormde damwanden het materiaal niet verhit voordat het materiaal vervormd wordt. Hierdoor kunnen er spanningen in het materiaal ontstaan.

Naast het ontstaan van spanningen kunnen de koudgewalste damwanden in de hoeken en sloten door het fabricageproces dunner worden. Beide effecten maken dat koudgewalste damwand gevoeliger is voor corrosie en de gevolgen van corrosie meer effect hebben…

De slotverbinding van beide soorten damwand is niet met elkaar te vergelijken. Waar een warmgewalste damwand het slot volgens de norm moet voldoen aan bepaalde toleranties, is dat bij koudgewalste damwand niet het geval. De ruimte in de slotkamers van koudgewalste damwand is daardoor ook groter en dit heeft gevolgen voor de grond –en waterdichtheid.

damwand2Bij het berekenen van een damwandconstructies moet er rekening gehouden worden met profielklassen. Een warmgewalste damwand valt vaak in klasse 2 en 3, maar een koudgevormde damwandprofiel valt vaak in klasse 4. Profielen die in Profielklasse 4 vallen kunnen niet elastische getoetst worden en moet er met een lagere staalspanning gerekend worden.

Het gehele artikel kunt u nalezen in het december nummer van Land + Water, vakblad voor de praktijk van civiel –en milieutechnici, of u kunt contact opnemen met de firma Gooimeer via het telefoonnummer
036-5370333 . Ga direct naar onze website: http://www.gooimeer.nl

Previous Article
Next Article