Logisal Salaris Nieuws februari 2012

Uitzend en loonheffingstabel
Als een werknemer in de loop van een tijdvak (in het uitzendwezen meestal een week) in dienst komt dan behoort wettelijk de dagtabel toegepast te worden. Bij veel uitzendbureau’s en specifieke software voor uitzendbureau’s werd dit niet gedaan. In die situaties werd vaak wel de weektabel…

Wensenboek
LogiSal2012 is beschikbaar in de zogenaamd 0-versie.In deze versie zijn nog niet alle pensioenpremies opgenomen.Nieuwe mogelijkheden met LogiSal2012:- Serieverwerken met max. 5 scripts- Schaalsalaris van waaruit LogiSal zelf het parttimeloon berekent- Basisloon en uurloon op specificatie- Automatisc…

Werkbonus
Er komt in 2013 een werkbonus voor werkgevers die werknemers van 62 jaar of ouder in dienst hebben. De werkbonus bedraagt € 1.750 per jaar en geldt (natuurlijk) voor 3 jaar. De werknemer krijgt de werkbonus vanaf 61 jaar. Daarmee komt de premiekorting voor de werkgever te vervallen.&n…

Meer over LogiSal?
Wilt u meer weten over LogiSal? Wilt u beter op de hoogte zijn van wat u kunt met LogiSal? Dat kan. We hebben een gratis cursus salarisadministratie met LogiSal op de site gezet. Behandeling en uitleg tezamen met oefenstof zorgt er voor dat u de mogelijkheden van LogiSal leert kennen. Echt de moeite…

Loonsomheffing
De WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) is nog niet eens ingevoerd of de politiek is al weer bezig de volgende wijziging te onderzoeken. Onlangs heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Verkenning Loonsomheffing naar de tweede kamer gestuurd. De Loonsomheffing houdt in dat u niet per werkne…

Verhuizing vanwege het werk
Gaat uw werknemer verhuizen vanwege de dienstbetrekking dan mag u de werknemer hiervoor maximaal € 7.750 onbelast vergoeden. Dit geldt voor zowel de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen als voor de werkkostenregeling. De voorwaarden die aan deze onbelaste vergoeding hangen zijn: de…

WUL definitief
Het is zo ver. De Wet Uniformering Loonbegrip is rond. Dit betekent dat er met ingang van 2013 veel veranderd. De grondslagen voor Loonheffing, Zvw en Werknemersverzekeringen worden samengevoegd. Dit heeft een grote impact op de salarisberekening en zal voor werknemers en werkgevers de nodige vragen…

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *