Logisal Salaris Nieuws Augustus 2011

Vakantiedagen erfenis

Grote kop in De Telegraaf. De Kantonrechter in Heerenveen heeft bepaald dat de geldwaarde van vakantiedagen tot de erfenis behoort. Terecht natuurlijk. Maar blijkbaar was er een werkgever die dit niet aan de weduwe wilde betalen. Het schijnt dat werkgevers nu een lobby starten om dit in de wet te ve…

Nieuwe KBR in de maak?

De politiek is voornemens de KBR in 2012 af te schaffen. Gaat vast over geld. Maar de horeca is hier niet blij mee, want de KBR leverde met name voor hen een grote besparing op. VNO/NCW is nu druk bezig met een lobby om een vervangende regeling voor elkaar te krijgen. Wij houden u op de hoogte.

Oproep 3 uur

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft bepaald dat een oproepkracht recht heeft op minimaal 3 uur loon als hij/zij wordt opgeroepen. Daaraan verbindt het gerechtshof dan wel de volgende voorwaarden: – Het gaat om een oproepcontract- Het contract heeft een minimum lager dan 15 uur- De werktijden zi…

Cao kort

Per 1 juli met 1% verhogen: Vervoer Ambulance, Beroepsgoederenvervoer, Bedrijfsverzorgingsdiensten, Boeken en Tijdschriften, Boek/kantoorvakhandel, Contractcatering, Dagbladuitgeverij, Goederenvervoer, Horeca, Schilders, Textielverzorging.Bouwnijverheid 0,5%Dierhouderij 0,25%Energie 1,5%…

Controleer Loonaangifte

Wij raden u aan uw administratie cq loonaangifte te controleren op de volgende punten:Geeft u aan eigenrisicodrager te zijn voor Wao, Wga en/of ZW?Controleer dan of u daarvoor ook inderdaad een beschikking heeft. Er worden hiermee veel vergissingen gemaakt die bij ontdekking vaak tot naheffing leide…

15 jarigen later werken

De Arbeidsinspectie heeft de regelgeving rondom 15 jarigen en arbeid verruimd. Mogen ze nu nog maar tot 19.00 uur werken, vanaf 1 augustus mogen ze tot 21.00 uur werken. Dat geldt dan wel voor dagen waarop ze niet naar school hoeven, dus ook in vakanties. Daarbij blijft overigens wel overeind staan …

Onbetaald verlof

In de loonaangifte zit een parameter Code Incidenteel lager loon. Deze kent ook een optie voor Onbetaald Verlof. Deze code mag u gebruiken voor alle soorten onbetaald verlof. Ouderschapsverlof, Zorgverlof en/of Bapoverlof. Waar het hier feitelijk om gaat is dat het Uwv kan zien dat eventuele uikerin…

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *