Logisal Salarisadministratie Nieuws

Einde deeltijd ww per 1-7-2011

Heeft u werknemers in de deeltijd ww zitten? Zij zullen per 1 juli 2011 weer hun volledige uren bij u aan het werk moeten en zullen dus ook het volledige loon weer moeten gaan ontvangen. Het UWV heeft namelijk kenbaar gemaakt dat de deeltijd ww stopt per deze datum. Veel bedrijven hebben dankzij dez…

Nieuwe minimumlonen per 1-7-2011 bekend

De nieuwe minimumlonen per 1-7-2011 zijn bekend gemaakt in de staatscourant van 18 mei 2011. De verhoging bedraagt 0,76% waarmee het minimumloon per 1 juli 2011 uitkomt op € 1435,20 per maand.

Stuwmeer vakantiedagen aangepakt

De tweede kamer heeft op 24-5-2011 ingestemd om de regeling van vakantie en verlof aan te passen. Langdurig zieken krijgen met ingang van 1-1-2012 evenveel wettelijke vakantiedagen als niet zieke werknemers. Dit is aangepast dankzij uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.  We…

Kleinebanenregeling stopt per 2012

Minister Kamp heeft het voornemen om na evaluatie van de KBR (Kleinebanenregeling) deze per 1-1-2012 automatisch te laten stoppen. De doelstelling van de KBR was een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Door de lastenverlichting werd beoogd om werkgevers te stimuler…

Cao Kort

Slagers: 1 oktober +1,75% en december eenmalig bruto € 100.Kinderopvang: 1 mei + 1,00%Meubelind: 1 maart + 0,5% en 1 mei 0,5% eenmalig en 1 juni 2,5% verhoging vergoedingen en toeslagen en 1 oktober + 0,35%Hoveniers: 1 juli + 0,5%Natuursteen: 1 juni + 0,5% en 1 oktober ook en 1 maart 2012 ook.&…

Vakantiedagen opmaken

Het ziet er naar uit dat de Eerste Kamer volgende week instemt met een wetswijziging die geinitieerd is door Europa. Hierdoor worden vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen) niet langer dan een half jaar ‘houdbaar’ na afloop van een kalenderjaar. Bovenwettelijke vakantiedagen kunt u dan nog wel lang…

Vakantiegeld

Vakantiegeld uitgekeerd. Daar moet natuurlijk belasting over worden betaald. Door de voordeelregel mag de werkgever kiezen het vakantiegeld te belasten tegen de voordeligste van normaal of bijzonder tarief. De voordeelregel vindt u in LogiSal bij Werkgever tab Divers…

Bron: Logisal Salarissoftware

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *