Logisal nieuws november 2013

Pensioenaanlevering sluit

Dit bericht is van belang voor Detailhandel, Wonen, Levensmiddelenbeddrijf,
Kappersbedrijf, Schoenmakerij en Tandtechniek. De ‘ouderwetse’ manier van jaarlijkse aanlevering van pensioengegevens via pensioenaanlevering.nl (vroegere Pien) sluit binnenkort. Officieel kunt u vanaf 1 januari niet meer aanleveren.

Advies van Syntrus Achmea:
Stuur uiterlijk 31-12-2013 alle nog ontbrekende loon- en dienstverbandgegevens van vóór uw aansluiting op Pensioenaangifte via www.pensioenaanlevering.nl in. Ook openstaande controle resultaten dient u uiterlijk 31-12-2013 via www.pensioenaanlevering.nl te hebben opgelost.

Pensioenaangifte:
Start, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, met de aanlevering via Pensioenaangifte. Bent u al gestart dan is het van belang dat u mogelijke openstaande bevindingen oplost.

Lees online

 

Minimumloon 2014 gecorrigeerd

Het wettelijke minimumloon stijgt per 1 januari 2014 naar € 1.485,60 bruto per maand en
niet naar € 1.485,65. Er bleek een afrondingsfout te zijn gemaakt. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekend.

Lees online

 

Kerstpakket goed doel

Geeft een werknemer vooraf bij u aan dat hij/zij zijn kerstpakket wil schenken aan een goed doel, dan kan dit voor u fiscaal aantrekkelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever het goede doel bepaalt (u kunt uiteraard naar de mening van uw werknemers vragen). Dan wordt het bedrag niet als loon aangemerkt en wordt er dus geen loonheffing ingehouden. Ook hoeft u geen eindheffing over het bedrag te berekenen. Het is immers een schenking aan een goed doel van u.

Lees online

 

LogiSal helpt Filipijnen

LogiSal heeft klanten in heel de wereld en ook in de Filipijnen. Wij hebben onze klant daar een donatie gedaan. Er worden voedingsmiddelen, hygiënepakketten, en meer voor gekocht en uitgereikt aan de mensen die getroffen zijn. LogiSal helpt.

Lees online

 

Salarisstrook op mobiel

U kunt door middel van Dropbox uw salarisstroken geheel gratis digitaal aan uw medewerkers verstrekken. Een Dropbox account van 2 gigabyte is geheel gratis. U maakt in uw Dropbox een directory voor salarisspecificaties. Hierin maakt u (sub)mappen voor alle werknemers waarin u de salarisspecificaties maandelijks plaatst. De werknemer installeert ook Dropbox. U deelt de map van de werknemer vervolgens met het account van de werknemer. Dropbox regelt dat alles wat u in die map plaatst wordt gekopieerd naar dezelfde map op de computer van de werknemer. Hierdoor kan uw werknemer via de Dropbox maandelijks zijn salarisspecificatie bekijken. Dropbox heeft een app voor Android en Apple. Uw werknemer kan zo zelfs de salarisspecificaties op zijn smartphone zien. U kunt naast de salarisspecificatie op deze manier ook andere gegevens delen met uw werknemers.
Wilt u een handleiding ontvangen voor het installeren van ga naar onze website.
Kijk ook op www.dropbox.com.

Lees online

 

Geschenkenregeling

Indien u nog niet bent overgestapt op de werkkostenregeling, mag u per jaar € 70,- onbelast schenken aan uw werknemers. U neemt de verschuldigde loonbelasting en premies voor uw rekening waardoor de werknemer het geschenk niet ziet op zijn loonstrook. Financieel merkt uw werknemer er dus niets van. U betaalt een vast belastingtarief van 20% over dat geschenk. Let op: het cadeau mag geen envelop met geld zijn. In LogiSal geeft u de 20% eindheffing aan via Jaarblok > Eindheffing.

Lees online

 

Wijzigingen loonaangifte tijdvak

Doet u nu aangifte per maand, maar wilt u liever aangifte per vier weken doen? U kunt dit wijzigen bij de belastingdienst. Wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden per kalenderjaar. Het volgende overstap moment is dan ook weer op 1 januari 2014. Voor het wijzigen van het aangifte tijdvak kunt u een formulier downloaden van de website van de belastingdienst. Dit formulier moet vóór 14 december 2013 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u in één keer voor meerdere belastingplichtigen het aangiftetijdvak wijzigen dan kan dat met één formulier.

Lees online

 

Beschikking WHK vanaf 18 december

Vanaf 18 december 2013 begint de Belastingdienst met het versturen van de brieven met het (voorlopige) percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2014. De Belastingdienst verstuurde de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie WGA altijd in november. Deze premie gaat per 1 januari 2014 op in de gedifferentieerde premie Whk. De percentages voor de nieuwe gedifferentieerde premie Whk kan de Belastingdienst pas vanaf 18 december versturen. De Belastingdienst geeft aan dat u de brief met het (voorlopige) premiepercentage wel vóór uw 1e aangifte loonheffingen over 2014 in huis heeft, zodat u op tijd weet welk percentage u moet gebruiken.

Lees online

 

Pensioenfonds Wonen en Detailhandel niet samen

In mei 2013 is aangekondigd dat Pensioenfonds Wonen het voornemen had om samen te gaan met het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Dit voornemen gaat niet door omdat de financiële positie van beide fondsen te verschillend zijn. Om samen te kunnen gaan met Pensioenfonds Detailhandel, is het belangrijk dat de financiële situatie van beide fondsen dicht bij elkaar ligt. De dekkingsgraad mag dus niet te veel verschillen. Dat is nu wel het geval. Samengaan met Pensioenfonds Detailhandel is voor Pensioenfonds Wonen daarom nu niet gunstig. Er zullen in 2014 dus geen productkenmerken van het fonds Wonen komen te vervallen.

Lees online

 

Previous Article
Next Article