Logisal Salaris Nieuws Maart

Pseudoheffing Hoog Loon

In maart is het zover. U moet een extra heffing van 16% afdragen voor werknemers die in 2012 meer dan 150.000 hebben verdiend. Dat wil zeggen dat u deze eindheffing moet meenemen in de loonaangifte van maart. Wat meetelt is loon uit tegenwoordige arbeid. Een ontslagvergoeding telt niet mee. Een bonus wel. Er is de nodige moeite gedaan om ontwijkgedrag te voorkomen. Is een werknemer ontslagen en ontvangt hij/zij nog geld op andere gronden? Dan telt dat mee. Ook bedrijven die niet meer bestaan of zijn overgenomen moeten de heffing gewoon betalen. En alle inkomsten binnen 1 concern tellen mee. En o ja, kunstmatige verlaging van het loon? Dat mag niet. Ook andere grappen en grollen die hun oorzaak in deze wet vinden zijn niet toegestaan. En als laatste: de bijtelling auto van de zaak telt gewoon mee.

Lees online.

 

Levensloopsaldo spoedig afrekenen

Het resterende levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 hadden, is op 1 januari 2013 automatisch vrijgevallen. U moet er in principe voor zorgen dat dit vóór 1 april aanstaande in de loonheffingen is verwerkt.
Als een werknemer van uw onderneming na afloop van 2011 een levensloopsaldo had van minder dan € 3.000, moet u dit vóór 1 april aan hem uitbetalen. Hoe u dit behandelt in de loonheffingen, hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u altijd rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

Lees online.

 

Aan of afmelding eigenrisicodragerschap WGA

Wil uw onderneming per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA worden, of het eigenrisicodragerschap juist beëindigen, dan moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst.

Indien u zich wilt aanmelden, gebruikt u hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd hierbij wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat uw onderneming eigenrisicodrager wordt. Ex-eigenrisicodrager blijft nog tien jaar verantwoordelijk.

Is uw onderneming al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat uw onderneming tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over. Dit geldt overigens ook voor werknemers die onder uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden, maar pas in de WGA belanden nadat u geen eigenrisicodrager meer bent. Een zieke werknemer komt immers pas na in principe 104 weken loondoorbetaling in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit risico komt dan dus ook voor uw rekening.

Lees online.

 

Diploma Financieel Adviseur

Ook Financieel Adviseurs van kleine ondernemingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2014 moeten beschikking over diploma’s om hun vakkennis aan te tonen. Daarbij zullen ook regels voor permanente educatie gaan gelden. Dit zal niet alleen gelden voor directeuren of eigenaren maar ook voor personeelsleden.

Lees online.

 

Evaluatie ULB

Voor de zomer zal Staatssecretaris Weekers van Financien de Wet Uniformering Loonbegrippen evalueren. Hierbij zal een inventarisatie gemaakt worden van groepen mensen die onevenredig zwaar getroffen zijn door de wetgeving, zoals militairen en DGA’s. We houden u op de hoogte.

 

Lees online.

 

Crisisheffing

Bij de loonaangifte van maart dient u de crisisheffing te doen.
Dit is een extra belasting van 16% over het loon hoger dan de drempel van € 150.000.
In LogiSal kunt u dat doen bij Jaarblok > Eindheffing.
U kunt ook meteen bezwaar aantekenen want er zullen diverse procedures over gevoerd gaan worden. Vooral als de bonus/het loon voor april betaald is kunt u succesvol zijn met een bezwaar. De tijd zal het leren.

Lees online.

 

Smartphone Salarisspecificatie

Gratis met LogiSal uw salarisspecificaties online op het web en klaar voor uw personeel om opgehaald of ingezien te worden. Ook met smartphone (iPad en Android). Wij hebben voor u een informatiebulletin klaar staan. U gaat mee met uw tijd!

Zie: Digitaal Salarisspecificatie Verstrekken

Lees online.

 

Werknemerspremie WW terug?

De vakcentrales FNV en CNV willen opnieuw een WW-premie voor werknemers invoeren om te voorkomen dat de uitkeringsduur fors wordt bekort. Het kabinet wil de maximale WW-duur volgend jaar terugbrengen van maximaal 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering in het laatste jaar terugzakt naar bijstandsniveau. De bonden zijn hier fel op tegen. De FNV noemde de ingreep onbespreekbaar. Werknemers betalen sinds enkele jaren geen WW-premie meer. Die komt sindsdien helemaal voor rekening van de werkgevers.

Lees online.

 

Opruimen

Volgens de wet dient u uw administratie 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat u nu 2005 en eerder mag opruimen. Dat geeft ruimte!

Lees online.

 

WKR is soms een kans

Er breken rustiger tijden aan. Benut die om eens te kijken naar de werkkostenregeling. Die biedt ook kansen. Al is het maar dat u geen eindheffing meer over kerstpakketten hoeft te betalen. Daar komt nog bij dat nu soms zaken ‘half’ of niet zijn geregeld waardoor u bij een controle mogelijk een probleem heeft. Terwijl dit onder de werkkostenregeling helder en duidelijk op te lossen is. Veel personeel met hoge inkomens? Ook dan biedt de WKR een kans! Die 80% lijkt duur maar is goedkoper dan de belastingheffing over hogere inkomens.
Downloaden van de WKR kan via:  http://logisal.nl/download/werkkostenregeling/

Lees online.

Previous Article
Next Article