Logisal Salaris Nieuws februari

Subsidies voor het aannemen van personeel

Subsidies voor het aannemen van personeel vindt u onder meer in de vorm van fiscale regelingen en loondispensaties. Er zijn bijvoorbeeld regelingen voor het in dienst nemen van werknemers met beperkingen en het aannemen van werknemers uit een uitkering situatie.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Lees online.

 

Uitstel werkkostenregeling?

Volgens Het Financieel Dagblad wordt de werkkostenregeling (WKR) met één of twee jaar uitgesteld. Zo bevestigden bronnen op het ministerie van Financiën aan de redactie van de krant.

Ondanks het vooruitzicht van lastenverlichting, zijn werkgevers tot nu toe niet erg enthousiast geweest over de WKR. Ongeveer 80% van de bedrijven hanteerde bijvoorbeeld vorig jaar nog de oude regeling. Volgens werkgevers levert de invoering van de WKR juist te weinig verlichting van de administratieve lasten op. De nieuwe regeling is nog steeds ingewikkeld, vereist een grondige voorbereiding en dreigt voor sommige sectoren zoals de detailhandel, horeca en zorg slechter uit te pakken dan het oude regime.

Staatssecretaris Frans Weekers zou nu echter tot uitstel bereid zijn om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. Het uitstel zou zo’n één tot twee jaar kunnen duren.

(Bron: www.fd.nl)

Lees online.

 

Twee dienstbetrekkingen

In sommige gevallen heeft een werknemer 2 dienstbetrekkingen bij 1 werkgever.
Dat kan het geval zijn als er inkomsten zijn uit tegenwoordige arbeid en bijvoorbeeld een stamrecht. Dan mag u voor de berekening van de sociale lasten (toepassen van de het maximumloon) de beide inkomens optellen. In LogiSal kunt u dat ook toepassen. Vraag de helpdesk om uitleg.

Lees online.

 

Doorbetaaldloon regeling

Ook de doorbetaaldloon regeling is in 2013 opnieuw vorm gegeven onder de Wet ULB. De salarisadministratie regelt loonheffing en Zvw in de holding en sociale lasten in de werkmaatschappij. Een eventuele auto wordt in beide opgenomen. In LogiSal kunt u de status van de werknemer aangeven bij tab Fiscaal > Bijzondere instellingen.

Lees online.

 

Levensloop uit dienst

Er zijn toch nog wel wat vragen rondom de levensloopverlof(korting). Een ex-werknemer die dit jaar niet bij u werkt en via u de levenloop laat uitkeren en jonger is dan 61: u voegt geen tijdvak toe, geen loondagen. Het is bijzonder loon. Dus u kunt de levensloopverlofkorting niet toepassen. Dat mag de werknemer via de IB alsnog doen. Zvw en andere sociale lasten spelen dus geen rol. Naar onze mening mag u wel 20% onbelast uitkeren.

Lees online.

 

App voor Nieuwe Wetten

Ook de wetgever wordt modern. U kunt nu een App installeren waarmee u op de hoogte gehouden wordt van Nieuwe Wetten. U kunt zelf kiezen wat uw ‘interessegebied’ is. De App is er voor alle smartphone-soorten. Meer informatie op www.antwoordvoorbedrijven.nl/app.

 

Lees online.

 

Handboek LH 2013

De handboeken Loonheffing 2013 zijn uit. Ja u leest het goed. Meervoud. Dit jaar is er een handboek loonheffing voor bedrijven die de WKR doen (vanaf 2014 verplicht) en een handboek voor bedrijven die dat nog niet doen. U kunt op deze linkpagina kiezen: Handboek Loonheffingen 2013

Lees online.

 

Fruit mag

Naast koffie en thee mag u ook gebak en fruit aan de werknemers ter beschikking stellen. In de werkkostenregeling mag u evenwel geen onbelaste vergoedingen meer verstrekken voor dergelijke consumpties. Dat wil zeggen dat een eventuele vergoeding in de werkkostenregeling moet. Nog niet in de WKR? Kijk dan vast even in LogiSal bij WKR.

Lees online.

Previous Article
Next Article