Logisal Salaris nieuws Januari

Mtangani Bibliotheek

LogiSal heeft € 1.000 bijgedragen aan het opzetten en inrichten van een bibliotheek voor het dorp Mtangani. De Stichting Mtangani zet zich vooral in voor het ontwikkelen van de zelfstandigheid van vrouwen in het dorp. Eerder al heeft de Stichting, o.a. met behulp van LogiSal een school gebouwd en nu krijgen de vrouwen dus ook een heuse bibliotheek!

Lees online.

 

Horeca FBA, FBS

In de publicatie van de Stichting Contractcatering wordt niets vermeld over de auto van de zaak. Aangezien de premie geheven wordt over het SVW-loon (heffingsloon)  gaan wij er van uit dat deze premies ook betaald worden over de bijtelling voor de auto van de zaak. Wij hebben wel een bevestiging gevraagd.

Lees online.

 

Horeca en Auto

De eerste nadelen van de Wet Uniformering Loon Begrippen dienen zich aan. Het pensioenfonds Horeca gebruikt de loonaangifte voor de premiebepaling. Wel zo gemakkelijk. De premie echter wordt geheven over het Svw-Loon en daar hoort vanaf 2013 de auto van de zaak bij. Het pensioenfonds heeft duidelijk aangegeven dat over de auto van de zaak geen premie betaald hoeft te worden. Maar automatische premieberekening vanuit de loonaangifte kan dus nu al niet meer. Valt u onder de Horeca en heeft u personeel met een auto van de zaak? Dan verzoekt PHeNC u contact met hen op te nemen. Zie: PHeNC Premies en Bijdragen 2013

Lees online.

 

Uitzend gaat tellen

Per 1 januari 2013 verandert de pensioenindeling van Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). In de huidige regeling worden werknemers op basis van contractvorm ingedeeld in de Basis- of Plusregeling. Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe werknemers ingedeeld op basis van een wekentelling. Zie www.stippensioen.nl

Lees online.

 

DO&R

In de bouw is nieuw de Discontinuiteitsregeling Overwerk & Reisuren. Een heerlijke regeling, waarvoor wij u graag verwijzen naar de documentatie. Via deze link kunt toelichting en voorbeeldberekeningen downloaden. De regeling is opgenomen in LogiSal2013. Toepassing is uitgebreid en redelijk zeldzaam maar als u het wilt toepassen kunt u aan de helpdesk de beschrijving vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Lees online.

 

Tabellen loonheffing 2013

De tabellen loonheffing zijn beschikbaar. Vanzelfsprekend voor u beschikbaar op de site van LogiSal. Zie: http://logisal.nl/download/tabellen-en-handboek/

Lees online.

Previous Article
Next Article