Logisal Salaris nieuws Januari 2013

Militairen minder salaris

Dankzij de Wet Uniformering Loon Begrippen gaan militairen netto minder verdienen. Voor een normale werknemer geldt dat hij/zij meer loonheffing gaat betalen ter compensatie van het niet meer bijtellen van de zorgpremie. Maar als er al geen zorgpremie was dan is die verhoging van de loonheffing pure lastenverzwaring. En dat pakt o.a. bij militairen en DGA’s behoorlijk uit. Het scheelt de meeste militairen netto tot wel 5%. Defensie spreekt van een blunder vooral omdat dit gevolg pas nu bekend wordt.

Lees online.

 

Pensioenpremie deelmaanden

De pensioenfondsen die vallen onder Syntrus Achmea hebben de berekeningssystematiek voor de pensioenpremie aangepast. Deze aanpassing geldt alleen de maand van in- of uitdiensttreding en als die in- of uitdiensttreding in de loop van de maand is. Voorheen behoorde formeel gerekend te worden met kalenderdagen en vanaf 2013 dient te worden gerekend met werkdagen. In LogiSal wordt al zo gerekend.

Lees online.

 

LogiSal doet SEPA

LogiSal Salaris 2013-1A verschijnt 10 januari 2013. Nieuw in LogiSal2013 is dat u ook betalingen kunt aanbieden via SEPA. In 2013 kunt u dat nog doen zowel met Clieop03 als met SEPA, maar zoals bekend zal Clieop03 per 1 februari 2014 verdwijnen. De SEPA bestanden die u met LogiSal maakt kunt u importeren in uw bankprogramma of laten verzorgen via Equens. Ook beschikt u met LogiSal over een geautomatiseerde methode om alle rekeningnummers in uw administraties automatisch om te zetten in IBAN-nummers. LogiSal, de logische volgende stap. Downloaden kan via www.logisal.nl

Lees online.

 

Gebruikelijk DGA-loon 2013

Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2013 naar € 43.000 per jaar.
Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

In dat geval moet de DGA een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert binnen de onderneming. Bovendien mag zijn loon in 2013 niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.
In 2012 is dat nog € 42.000. Bij het bepalen van het gebruikelijk loon gaat u uit van het kolom-14-loon van de loonstaat.

DGA afwijkend loon

In sommige situaties mag het loon van de DGA afwijken van de gebruikelijk-loon-grens. Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. Ook kan de winstsituatie bij de B.V. zodanig zijn dat het gebruikelijk loon gewoon niet betaald kan worden. Zelfs parttime werken kan een reden zijn voor een lager loon.

Maar het loon kan ook hoger zijn. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 43.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

Lees online.

 

Levensloop vrijval ineens

Werknemers kunnen er voor kiezen om hun levenslooptegoed in 2013 ineens te laten vrijvallen. Zij betalen dan slechts over 80% van het tegoed belasting. Dit voorkomt dat deelnemers een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten. In LogiSal kan die 80% via loonkode 152 Levensloopuitkering worden betaald. Voor de overige 20% kan een nieuwe loonkode aangemaakt worden. De soort van de loonkode voor het onbelaste deel is “17 netto vergoeding”.

Lees online.

 

Cursus in Leeuwarden

Donderdag 31 januari is er weer een cursus, deze keer in Leeuwarden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen in 2013. De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers.

Meer informatie over de cursus ‘Werken met LogiSal’:

Informatie Cursus klassikaal
Prijzen
Bestellen/Reserveren

Let op: Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lees online.

Previous Article
Next Article