E-learning module over delier moet zorg voor ouderen verbeteren

18 ziekenhuizen doen mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van e-learning bij de implementatie van het thema “Kwetsbare Ouderen” van het VMS Veiligheidsprogramma. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door ‘Safety 4 Patients’, een samenwerkingsverband van het NIVEL en de afdeling Sociale Geneeskunde/EMGO+ van VU Medisch Centrum. Verpleegkundigen kunnen in het kader van het onderzoek met een e-learningcursus van CampusMed van Noordhoff Uitgevers hun kennis over delier bijspijkeren.

Het thema ‘Kwetsbare ouderen’ is een van 10 thema’s die door expert teams in opdracht van het VMS Veiligheidsprogramma is ontwikkeld om ziekenhuizen te ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid van pati?nten van 70 jaar of ouder. Het doel van dit thema is dat bij opname van ouderen ziekenhuizen systematisch aandacht besteden aan fysieke beperkingen, ondervoeding, vallen en delier.

E-learning Delier
CampusMed van Noordhoff Uitgevers biedt de aan het onderzoek deelnemende afdelingen een e-learning module aan om de kennis over delier te vergroten. De module bestaat uit de vier uur durende cursus ‘Delier, preventie en zorg in het ziekenhuis’ en twee kennistoetsen. De cursus sluit aan op de Delier richtlijn CBO/NVvP en de VMS Praktijkgids. De cursus is interactief en bevat realistische casu?stiek gebaseerd op de ziekenhuispraktijk. De cursus levert verpleegkundigen bij succesvolle afronding 4 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister van de V&V.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestaat uit dossieronderzoek, interviews en observaties, en zal onder andere inzicht bieden in de effecten van e-learning op de kwaliteit van de zorg voor oudere pati?nten in ziekenhuizen. Aan het onderzoek werken 18 ziekenhuizen (2 afdelingen per ziekenhuis) mee. Verpleegkundigen van de geselecteerde afdelingen doorlopen de e-learning cursus en maken de bijbehorende kennistoetsen. Het eerste ziekenhuis is 1 juni 2011 gestart met de cursus. De deelnemende afdelingen hebben vanaf de startdatum gedurende drie maanden toegang tot de e-learning module en bijbehorende kennistoetsen. De laatste ziekenhuizen beginnen in maart 2012.

Resultaten
De mate van implementatie van het thema “Kwetsbare Ouderen” en de effectiviteit van e-learning bij het implementeren van dit thema zullen naar verwachting eind 2012 bekend zijn.

Zie alle Campus Med E-learning onderwerpen

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *