Logisal Salaris Nieuws september 2011

Stop netto afspraak

Heeft u met werknemers afspraken op basis van netto loon? Stop daarmee en verander die afspraak! Dit gaat u beslist in de nabije toekomst meer geld kosten. De komende jaren verandert er veel en dat heeft ongetwijfeld invloed op wat tussen bruto en netto zit.

WKR volgend jaar?

Wellicht vindt u aan het eind van het jaar een gaatje om eens te kijken of de WKR toch iets is voor u onderneming. Of wilt u advies daarover. Lees dan ons informatiebulletin over de WKR. 

Lonen duurder in 2013

In 2013 komt de Wet Uniformering Loonbegrip. Daarbij zal de franchise voor de AWF (WE) vervallen en dat betekent dat de loonkosten voor vooral lagere lonen en parttimers toe zullen nemen. En dat kan op jaarbasis best substantieel zijn. De Staatssecretaris van Financien heeft het in de gaten en zint …

Arbeidsduur soepeler

Er komt een nieuwe wet Aanpassing Arbeidsduur WAA. Het wordt voor werknemers makkelijker om wijzigingen aan te vragen in de arbeidsduur. Ze mogen dat vaker doen, 1 keer per jaar, en in geval van onvoorziene omstandigheden zelfs vaker. Bijvoorbeeld bij ziekte van familieleden waarvoor verzorging nodi…

Overwerk geen vakantietoeslag

Standaard volgens de wet leidt overwerk niet tot een hogere vakantietoeslag of hogere vakantiedagen. Maar daar kan in een CAO vanaf worden geweken. Dat geldt evenwel niet voor parttimers. Als die meer gaan werken dan dient de werkgever daarover wel vakantiedagen en vakantiegeld te berekenen. Tot het…

Auto vd Zaak anders

Als er met uw auto van de zaak iets verandert denk er dan aan dat de bijtelling en de grens van 500 km altijd over een jaar zien. Reed een werknemer in een auto waarvoor hij niet hoeft bij te tellen (bestelauto) en krijgt hij eind van het jaar een personenauto? Dan leidt overschrijding van die 500km…

Belastingdienst in rep en roer

Zondagavond is er nog op hoog niveau vergaderd over de te volgende strategie nu de certificaten van Diginotar niet meer betrouwbaar zouden zijn. Dit is het gevolg van een hack uit Iran die in de pers zelfs als een oorlogsdaad wordt beschouwd. De belastingdienst heeft ten aanzien van ondernemers besl…

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *