Logisal Nieuws Augustus 2011

Vitaliteit 1

Het geld van de spaarloonregeling is nodig voor de overdrachtsbelasting. En de levensloopregeling wordt hoofdzakelijk gebruikt als vroegpensioen en dat was niet echt de bedoeling. Dus gaan beiden in 2012 op de schop en ontstaat de Vitaliteitsregeling. Maar de eerste berichten doen vermoeden dat die …

Vakantiedagen na bevalling

De nieuwe wet vakantiedagen regelt dat werknemers over de volledige ziekteperiode vakantiedagen opbouwen. Verder is ook geregeld dat de wettelijke vakantiedagen na een half jaar na het einde van het kalenderjaar vervallen. De vervaltermijn voor bovenwettelijke vakantiedagen is 5 jaar tenzij in …

Oproep 3 uur

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft bepaald dat een oproepkracht recht heeft op minimaal 3 uur loon als hij/zij wordt opgeroepen. Daaraan verbindt het gerechtshof dan wel de volgende voorwaarden: – Het gaat om een oproepcontract- Het contract heeft een minimum van minder dan 15 uur- De werktijd…

Flexibeler Verlof

Minister Kamp heeft 11 augustus een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat het opnemen van verlof voor ouders en mantelzorgers makkelijker wordt. Ook het kortstondig aanpassen van de werkweek moet flexibeler.Ouders kunnen voortaan in overleg met de werkgever zelf bepalen ho…

WKR nieuw bedrijf

De werkkostenregeling kent 3 verschillende manieren van administreren, die wettelijk zijn vastgelegd.Daarvan is het bij 2 mogelijk om ’terug’ te kijken en na afloop te evalueren.En 1 methode gaat uit van de vrije ruimte per maand waarbij onderling niet gecompenseerd kan worden. Deze laatste methode …

Loon All-In

Volgens de rechter (in Heerenveen) mag het loon inclusief vakantiegeld en vakantiedagen zijn. Dat moet dan wel goed vastgelegd zijn en liefst zelfs op elke salarisspecificatie tot uitdrukking komen. Vanzelfsprekend moet de Wet op het Minimumloon in acht worden genomen. Maar het mag. En dat is in bep…

Vakantiedagen erfenis

Grote kop in De Telegraaf. De Kantonrechter in Heerenveen heeft bepaald dat de geldwaarde van vakantiedagen tot de erfenis behoort. Terecht natuurlijk. Maar blijkbaar was er een werkgever die dit niet aan de weduwe wilde betalen. Het schijnt dat werkgevers nu een lobby starten om dit in de wet te ve…
Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *