Logisal salaris nieuws mei 2011

Cao Kort

Slagers: 1 oktober +1,75% en december eenmalig bruto € 100.Kinderopvang: 1 mei + 1,25%Meubelind: 1 maart + 0,5% en 1 mei 0,5% eenmalig en 1 juni 2,5% verhoging vergoedingen en toeslagen en 1 oktober + 0,35%Hoveniers: 1 juli + 0,5%Natuursteen: 1 juni + 0,5% en 1 oktober ook en 1 maart 2012 ook.&…

WKR nieuw

We hebben onze white paper Werkkostenregeling iets aangepast. Belangrijkste wijziging is dat het begrip werkplek nader wordt gedefinieerd en dat thuiswerken daar niet meer onder valt. Consequentie is dat telefoon en internet bij de werknemer thuis niet meer belastingvrij kan. Ook een computer n…

Premiekorting verrekening

Premiekorting is verrekenbaar met premies. Het saldo van beiden mag niet negatief zijn. Als er meer premiekorting dan premie is dan is het resterende deel verrekenbaar in een ander (eerder of later) tijdvak van hetzelfde jaar. Dit staat nu in 2011 voor het eerst in het handboek loonheffingen van de …

Pensioen 66 rapport

Nader rapport inzake het voorstel van wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar. Dit  wetsvoorstel heeft tot doel de leeftijd waarop men recht krijgt op een AOW-ouderdomspensioen te verhogen van 65 jaar naar 66 jaar. Daarnaast worden de pensioenrichtleeftijd en de opbouwpercentages in het Wit…

Kinderwens Zwangerschap Werk

In april 2011 is de toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk gelanceerd door RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek en Erfocentrum. Hierin is informatie opgenomen over arbeidsomstandigheden die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap en de gezondheid van een zuigeling (v…

Arbeidsmigratie aangescherpt

De regels voor arbeidsmigratie worden aangescherpt en dat geldt ook voor EU-burgers.De aanscherpingen gaan over betere registratie, tegengaan van uitbuiting, aanpak van malafide uitzendbureaus, betere huisvesting en terugkeer naar het eigen land als mensen niet werken. De aanleiding is de toegenomen…

Bron: Logisal salarissoftware

Previous Article
Next Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *