Werkkostenregeling

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie juni 2010. Introductie:

Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling.

U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U mag dus ook in 2011 wel en in 2012 niet kiezen voor de werkkostenregeling. De regeling houdt in dat u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loonsom (loon voor de loonheffing) mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit noemt de fiscus de Vrije Ruimte. Als het totaal hoger is dan betaalt u 80% belasting over het meerdere. Dat gaat via de eindheffing.

De voordelen:

Vooral de duidelijkheid vinden wij een voordeel. U weet precies waar u aan toe bent. U bent niet meer verplicht vergoedingen per werknemer in de salarisadministratie op te nemen. U krijgt meer vrijheid om te bepalen hoeveel u in bepaalde gevallen wel/niet wilt vergoeden. Het lijkt ons logisch dat deze norm ook geldt voor de DGA. Dus feitelijk een blanko onkostenvergoeding.

De nadelen:

U moet natuurlijk achteraf kunnen aantonen hoeveel u uitgegeven heeft. Dus moet u of in de boekhouding of in de salarisadministratie aan de slag. De kans bestaat dat CAO’s hier gebruik van gaan maken en dat de kosten voor u gedicteerd worden.

Wat valt er onder de werkkostenregeling ?

Hier vindt u een lijst met posten waarvan op dit moment bekend is dat zij onder de werkkostenregeling gaan vallen.

•Kerstpakketten en andere kleine geschenken.
•Maaltijden in kantines (op basis van het forfaitaire bedrag).
•Bedrijfsfitness (op de werkplek of elders).
•Werkruimte bij de werknemer thuis.
•Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders.
•Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen.
•Contributie van personeelsverenigingen.
•Contributie voor vakvereniging.
•Fiets, elektrische fiets, scooter, et cetera.
•Niet-verhaalde verkeersboetes.
•Parkeer- veer- en tolgelden (met uitzondering van auto van de zaak).
•Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking.
•Apparatuur, gereedschappen en instrumenten mede voor gebruik thuis.
•Personeelsfeesten, personeelsreizen et cetera.
•Producten van het eigen bedrijf.
•Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van meer dan € 0,19 per kilometer.
•Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen.
•Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties.
•Vakliteratuur thuis.
•Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten.
•Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen.
•Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet is verzekerd.
•Aan- en verkoopkosten woningen bij verhuizingen.

Meer weten? Lees meer  over de werkkostenregeling bij logisal.nl

Previous Article
Next Article